Dokumenty wewnętrzne

PZU – Polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzonej w CMKP działalności naukowo-badawczej (od 21.11.2019 do 03.04.2020)

KOMUNIKAT w sprawie składania nowych oświadczeń w związku z wejściem w życie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zarządzenie nr 88/2018 w sprawie zasad przekazywania informacji dot. działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i leczniczej jednostek organizacyjnych CMKP

Polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzonej w CMKP działalności naukowo-badawczej 2018-2019

Polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzonej w CMKP działalności naukowo-badawczej 2017-2018

KOMUNIKAT Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta w sprawie trybu składania wniosków o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na finansowanie prac związanych z przygotowaniem publikacji do druku i druk publikacji naukowej

KOMUNIKAT – ubezpieczenie OC.doc

Polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzonej w CMKP działalności naukowo-badawczej 2016-2017

Polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzonej w CMKP działalności naukowo-badawczej 2015-2016 

Zarządzenie nr 41/2015 w sprawie Regulaminu podziału i wydatkowania dotacji na działalność statutową