Dział Informatyki

Misją Działu Informatyki CMKP jest kreowanie strategii informatyzacji i tworzenie warunków do wykorzystania technologii informatycznych w działalności Centrum.

Do podstawowych zadań Działu Informatyki należy utrzymanie i rozwój systemów informatycznych zaimplementowanych w Centrum Medycznym w stałej sprawności poprzez zapewnienie właściwych warunków eksploatacji i racjonalnego wykorzystania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.

Wszelkie problemy związane z systemami informatycznymi, komputerami, kontami dostępowymi mogą państwo do nas zgłaszać na adres e-mail: helpdesk@cmkp.edu.pl.