Biuro Programów Szkolenia i Akredytacji

Struktura Biura

 • Zespół ds Programów Szkolenia

  1. Ustalanie, powoływanie i aktualizowanie składu zespołów ekspertów ds. opracowania programów specjalizacji w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zespołów ekspertów ds. programów kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, oraz programów kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
  2. Współpraca i koordynacja prac zespołów ekspertów związanych z merytorycznym opracowaniem i aktualizacją, programów specjalizacji lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, programów kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów oraz programów kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
  3. Redagowanie i aktualizacja programów specjalizacji zgodnie ze standardami i zasadami metodologii medycznego kształcenia podyplomowego, obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Unii Europejskiej, w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, dziedzinach farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, i innych programów kształcenia w tym ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
 • Pracownicy

  lek. Zbigniew Węgrzyn
  telefon 22 5601 081
  zbigniew.wegrzyn@cmkp.edu.pl
  pokój 207

  mgr Kamila Arczewska
  telefon 22 5601 080
  kamila.arczewska@cmkp.edu.pl
  pokój 208

  mgr Iwona Leśniewska-Bąkowska
  telefon 22 5601 082
  iwona.lesniewska-bakowska@cmkp.edu.pl
  pokój 206

  mgr Bożena Mandziak
  telefon 22 5601 083
  bozena.mandziak@cmkp.edu.pl
  pokój 206

  mgr inż. Katarzyna Marciszewska
  telefon 22-5601 083
  katarzyna.marciszewska@cmkp.edu.pl
  pokój 206

  mgr Klaudia Tworek
  telefon 22 5601 084
  klaudia.tworek@cmkp.edu.pl
  pokój 208

  mgr inż. Katarzyna Stasiak
  katarzyna.stasiak@cmkp.edu.pl

   

 • Zespół ds. Akredytacji

  1. Ustalanie i powoływanie składów zespołów ekspertów opiniujących wnioski jednostek ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w specjalnościach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, farmaceutycznych, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz opiniujących wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych;
  2. Koordynowanie i prowadzenie działań związanych z uzyskiwaniem przez jednostki organizacyjne uprawnień (akredytacja jednostek szkolących) do prowadzenia: specjalizacji i staży kierunkowych w specjalnościach lekarskich i lekarsko-dentystycznych, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, diagnostyki laboratoryjnej, fizjoterapeutów, farmaceutów oraz kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w tym:
   a. kontrola formalna i rejestracja wniosków składanych przez jednostki ubiegające się o uzyskanie akredytacji,
   b. koordynacja pracy poszczególnych zespołów ekspertów ds. akredytacji,
   c. obsługa administracyjno-finansowa zespołów ekspertów, przygotowywanie dokumentów finansowych (umów, rachunków), rozliczanie finansowe posiedzeń zespołów ekspertów ds. akredytacji jednostek;
  3. współpraca w zakresie wykonywanych zadań z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, towarzystwami naukowymi, samorządami zawodów medycznych, Ministerstwem Zdrowia, właściwymi wydziałami Urzędów Wojewódzkich, zespołami ekspertów oraz jednostkami szkolącymi.
 • Pracownicy

  mgr Elzbieta Gmur
  telefon 22 5601-105
  elzbieta.gmur@cmkp.edu.pl
  pokój 106

  mgr Małgorzata Gromadka
  telefon 22 5601-104
  malgorzata.gromadka@cmkp.edu.pl
  pokój 105

  mgr Agnieszka Stępień
  telefon 22 5601-102
  agnieszka.stepien@cmkp.edu.pl
  pokój 106

  Alicja Drzewiecka
  telefon 22 5601-034
  alicja.drzewiecka@cmkp.edu.pl
  pokój 107

  Małgorzata Przeździak
  telefon 22 5601-106
  malgorzata.przezdziak@cmkp.edu.pl
  pokój 103

  Elżbieta Wysocka
  telefon 22 5601-107
  elzbieta.wysocka@cmkp.edu.pl
  pokój 103

  Marta Zając
  telefon 22 5601-046
  marta.zajac@cmkp.edu.pl
  pokój 105