Komunikacja i promocja

Anna Tomczyk-Czerwińska
Specjalista – Koordynator
Pełnomocnik Dyrektora ds. Komunikacji i Promocji
anna.tomczyk-czerwinska@cmkp.edu.pl
tel. 22 5693 867

Agnieszka Żurawska
Główny Specjalista
agnieszka.zurawska@cmkp.edu.pl
tel. 22 5693 875

Paulina Marzęcka-Galanciak
Specjalista
paulina.marzecka-galanciak@cmkp.edu.pl
tel. 22 5693 881

Natalia Gofron
Samodzielny referent
natalia.gofron@cmkp.edu.pl
tel. 22 5693 881

Anna Jędrzejak
Grafik
anna.jedrzejak@cmkp.edu.pl
tel. 22 5693 875


System Identyfikacji Wizualnej – materiały dla pracowników


System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej CMKP – plik pdf

Pliki do pobrania Podgląd
Wariant poziomy, język polski
w 3 wersjach kolorystycznych

zestaw plików w wektorach – zip
zestaw plików w bitmapach – zip

wariant poziomy, kolor
Wariant pionowy, język polski
w 3 wersjach kolorystycznych

zestaw plików w wektorach – zip
zestaw plików w bitmapach – zip

logo CMKP pion polski
Wariant poziomy, język angielski
w 3 wersjach kolorystycznych

zestaw plików w wektorach – zip
zestaw plików w bitmapach – zip

logo CMKP poziom angielski
Wariant pionowy, język angielski
w 3 wersjach kolorystycznych

zestaw plików w wektorach – zip
zestaw plików w bitmapach – zip

logo CMKP pion angielski
Szablon prezentacji Power Point
w języku polskim, standardy 16:9 i 4:3

zestaw plików Power Point – zip

Szablon prezentacji Power Point
w języku angielskim, standardy 16:9 i 4:3

zestaw plików Power Point – zip