BIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

NIP: 118-01-83-740
REGON: 000289093

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz. U. Nr 10 poz. 68)

Zgodnie z Art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej „Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Redakcja i jednostka organizacyjna BIP w CMKP:
mgr Agnieszka Żurawska, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
pok. 415c ( IV piętro ), tel. 22 56 93 875,
email: agnieszka.zurawska@cmkp.edu.pl