Symulacje endoskopowe

Obraz przedstawia logotyp Funduszy Europejskich wraz z napisem Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flagę Polski i napis Rzeczpospolita Polska oraz flagę Unii Europejskiej i napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zakończyliśmy rekrutację na bezpłatne szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na fb! https://www.facebook.com/endosymulacja/

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 28 grudnia 2016 r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa).

 

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 28 286 999,71 zł
Całkowita wartość projektu: 29 999 999,70 zł

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym z Excellence In Society and Congress (ESC) BV oraz European Federation of the International Society for Digestive Surgery.

 

Celem Projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do praktyki nowego rozwiązania zawierającego elementy dydaktyki z użyciem zaawansowanych technik medycznej symulacji endoskopowej przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów ponadnarodowych.

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie

 • REGULAMINY

 • MULTIMEDIA

 • DZIEDZINY OBJĘTE PROJEKTEM

  W szkoleniach realizowanych w ramach Projektu mogą uczestniczyć lekarze w trakcie specjalizacji w jednej z poniższych dziedzin:

  1. Anestezjologia i intensywna terapia
  2. Alergologia
  3. Choroby płuc
  4. Choroby płuc dzieci
  5. Gastroenterologia
  6. Gastroenterologia dziecięca
  7. Chirurgia ogólna
  8. Chirurgia onkologiczna
  9. Położnictwo i ginekologia
  10. Ginekologia onkologiczna
  11. Urologia
  12. Urologia dziecięca
  13. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  14. Medycyna ratunkowa
  15. Pediatria
  16. Medycyna rodzinna
  17. Geriatria
  18. Reumatologia
  19. Rehabilitacja medyczna
  20. Onkologia kliniczna
  21. Hematologia
  22. Patomorfologia
  23. Radioterapia onkologiczna
  24. Medycyna paliatywna
 • CENTRUM SYMULACJI ENDOSKOPOWEJ

 • HARMONOGRAM WSPARCIA

  Harmonogram wsparcia w projekcie

  Harmonogram_wsparcia_01.09.2020

 • Nagroda Orły Wprost 2018

  Miło nam poinformować, że projekt „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” otrzymał nagrodę Orły Wprost 2018 roku.

  Jest to nagroda dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych, które wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

  Poniżej zdjęcia z uroczystej Gali wręczenia nagród.

 • Uczestnicy projektu

  Projekt jest skierowany do lekarzy w trakcie specjalizacji, uczestniczących w procesie kształcenia podyplomowego w następujących dziedzinach:

  1. Anestezjologia i intensywna terapia
  2. Alergologia
  3. Choroby płuc
  4. Choroby płuc dzieci
  5. Gastroenterologia
  6. Gastroenterologia dziecięca
  7. Chirurgia ogólna
  8. Chirurgia onkologiczna
  9. Położnictwo i ginekologia
  10. Ginekologia onkologiczna
  11. Urologia
  12. Urologia dziecięca
  13. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  14. Medycyna ratunkowa
  15. Pediatria
  16. Medycyna rodzinna
  17. Geriatria
  18. Reumatologia
  19. Rehabilitacja medyczna
  20. Onkologia kliniczna
  21. Hematologia
  22. Patomorfologia
  23. Radioterapia onkologiczna
  24. Medycyna paliatywna

  Na etapie testowania nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 142 lekarzy.

  Na etapie wypracowywania nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 14 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji medycznych, obsługujących symulatory w Centrum Symulacji Endoskopowej, utworzonym w toku realizacji projektu. W trakcie wizyt studyjnych w krajach partnerów zagranicznych nabędą oni wiedzę i umiejętności praktyczne. Na etapie testowania osoby te będą instruktorami lekarzy w trakcie specjalizacji.

  Na etapie testowania nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 142 lekarzy.

  Na etapie wypracowywania nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 16 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji medycznych, obsługujących symulatory w Centrum Symulacji Endoskopowej, utworzonym w toku realizacji prpojektu. W trakcie wizyt studyjnych w krajach partnerów zagranicznych nabędą oni wiedzę i umiejętności praktyczne. Na etapie testowania osoby te będą instruktorami lekarzy w trakcie specjalizacji.

  Na etapie wdrożenia nowego rozwiązania wsparciem zostanie objętych 76 przyszłych instruktorów technik endoskopowych. Będą to osoby stanowiące kadrę akademickich ośrodków regionalnych, które nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie stosowania wypracowanego przez CMKP standardu wykorzystania technik symulacji medycznej w procesie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w wybranych dziedzinach medycyny.

  Nabór do udziału w szkoleniach będzie prowadzony przez komisję rekrutacyjną, która wyłoni lekarzy – uczestniczących w projekcie z uwzględnieniem zaawansowania procesu specjalizacji, już zdobytej wiedzy teoretycznej i podstaw praktycznych, zdobytych podczas określonych staży specjalizacyjnych. Warunkiem udziału będzie zrealizowanie określonego etapu szkolenia specjalizacyjnego.

   

 • Etapy realizacji projektu

  Etap I Wypracowanie nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy); styczeń 2017 – wrzesień 2018

  Etap II Testowanie nowego rozwiązania; październik 2018 – marzec 2020

  Etap III Analiza efektów testowania i wypracowanie ostatecznej wersji nowego rozwiązania; kwiecień 2020 – marzec 2021

  Etap IV Wdrożenie nowego rozwiązania; kwiecień 2021 – czerwiec 2021.

 • Planowane efekty projektu

  1. Wdrożenie nowego rozwiązania (Modelu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy) dzięki współpracy z Partnerem zagranicznym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
  2. Nabycie przez 142 lekarzy w trakcie specjalizacji praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej.
  3. Podniesienie przez 14 instruktorów zabiegów endoskopowych i symulacji medycznych praktycznych umiejętności zastosowania technik diagnostyki i terapii endoskopowej dzięki udziałowi w wizytach u Partnerów ponadnarodowych;
  4. Nabycie wiedzy oraz podniesienie praktycznych umiejętności w związku z wdrożeniem nowego rozwiązania przez 76 przyszłych instruktorów technik endoskopowych.
 • Brief information about Project

  Project: “Development of specialised education of doctors, in the fields essential from the point of view of epidemiological and demographic needs of the country, with the use of endoscopic simulation techniques”

  implemented within measure 4.3 of the Operational Programme Knowledge Education Development

  Number of priority axis: IV. Social innovations and transnational cooperation

  (Agreement no: UDA-POWR.04.03.00-00-0291/16-00)

  A. The aim of the project is to enhance the quality and safety of postgraduate training programs of physicians by introduction of new simulation based on programs in the filed of endoscopy (bronchoscopy, gastroscopy, colonoscopy, etc.)  and laparoscopic based surgical procedures (minimal invasive surgery)  from January 2017 till September 2021.

  The crucial  part of the Project will be tested and after the process of evaluation, implemented as a new training programs.

  These programs will be produced with the help of transnational partners.
  The contribution of the transnational partners is indispensable due to the fact that in Poland we currently do not have a center devoted to these advanced simulation techniques.

  B. The scope of the cooperation between CMKP and transnational partners

  1.Development of the new postgraduate education model
  In the time frame period (01-2017 – 09.2018) the transnational partner will allow:

  a. Study visits of the Polish team in their simulations labs which will develop educational rational of the project. The travel expenses on the side of the CMKP. Maximal duration – 5 days.

  b. Study visits of groups of physicians specializing in their field of endoscopy (bronchoscopy, colonoscopy, gastroscopy, laparoscopy – minimal invasive surgery). This team will in each of the developing field produce new solutions in the practical aspects of educational process.  The travel expenses on the side of the CMKP. Maximal duration – 4 days

  c. Study visits of instructors specializing in simulation of endoscopical techniques. The travel expenses on the side of the CMKP. Maximal duration – 5 days. Maximal number of visiting instructors – 16.

  During these visits the transnational partner will allow a the visiting personal passive contribution in their courses.

  2. Testing of the developed postgraduate training programs will be scheduled during the period of 10.2018 – 03.2020. The assessment of the developed programs will be carried out by way of videoconferences, teleconferences, assessment of programs developed during the testing period.

  3. Analysis of the effects of the tested programs and development of the final recommendations with the help of the transnational partners. This is scheduled for the period of 04.2020 – 03.2021. This development of this final document will be will be carried out by way of videoconferences, teleconferences, assessment of programs developed during the testing period.

  4. Implementing the new solution developed with the support of the transnational Partner. In the framework of this measure, within the period from 04. 2021 to 06. 2021, the Partner will designate its representatives and will enable them to participate in the consultations connected with developing the recommendation that will ensure the durability of the solution and the instruction describing the functioning of the developed solution, by means of, for instance: videoconferences, remote consultations, etc.;

  C. Target groups of this program – physicians specializing in the preselected filed of medicine.

  a. During the development phase of the new postgraduate training programs – 16 instructors of simulations and endoscopic techniques

  b. During the testing phase – 142 physicians specializing in the filed of clinical oncology, oncological surgery, geriatry, orthopedics and traumatology, rheumatology, family medicine.

  c. During implementation phase the target groups will consist of 76 future instructors specializing in minimal invasive simulation techniques or endoscopy from different centers in Poland. These instructors will implement the developed programs in their academic centers.

  D. The planed results of the transnational partnership:

  a. The number of institutions implementing the developed program – index =1

  b. The number of physicians who, during their training period, will develop their practical skills in their relevant fields; index = 142

  c. The number of instructors trained with the help of the transnational partnership program: minimum index = 14

  d. The number of future instructors trained to develop the local training facilities: index = 76

  E. The planed developed products of the transnational partnership:

  a. The number of institutions that undertook the cooperation in the partnership program – index = 1

  b. The number of developed instructions and recommendations for the institution that undertook the cooperation in the partnership program – index = 1

  c. The number of developed and established multidisciplinary simulation centers resulting from the partnership program – index=1

  d. The number of updated educational programs, index = 1

  F. The role of the transnational partners

  1. Transfer and adaptation of already developed education programs. This knowledge will allow to implement solutions already working in the transnational partners’ sites
  2. Implementation of the educational standards developed at the transnational partners’ sites
  3. Introduction of various scenarios developed at the sites of the transnational partners
  4. Development of the optimal educational practices, assessment of the levels of education of the Polish instructors
  5. Consultation of the developing educational programs developed for the Polish site
  6. Skill sharing between partners in the field of minimal invasive surgery and endoscopy

  G. Project Partners anticipate that, in the framework of the commenced cooperation, they will obtain at least the following intangible benefits:

  from the side of CMKP:

  1. acquiring knowledge concerning the developed technical standards and the equipment of workshops / medical simulation laboratories;
  2. acquiring knowledge concerning  the  methodology  and  techniques  of  teaching specialized practical skills to doctors in the field of laparoscopy;
  3. getting familiar with the typical training materials and teaching techniques;
  4. validation of the teaching methods used so far, with the use of simulation technique

  from the side of the Partners:

  1. the possibility of performing verification of the constructed curricula on the basis of a controlled random sample;
  2. correcting curricula, taking into account the mechanisms developed during a test training in Poland;
  3. developing new curricula, among others, in the area of respiratory tract endoscopy, etc.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Dane kontaktowe

  Informacje na temat realizacji projektu

  mgr Karolina Włodarczyk – Kierownik projektu

  tel.: 22 56 93 894

  e-mail: kwlodarczyk@cmkp.edu.pl

  mgr Anzhela Maslava – Zastępca Kierownika Projektu

  tel.: 22 56 93 891

  e-mail: amaslava@cmkp.edu.pl

  mgr Zofia Kopyść – Koordynator procesu testowania i monitorowania

  tel.: 22 56 93 890

  e-mail: zkopysc@cmkp.edu.pl

   

 • Materiały do pobrania