Nowy Dyrektor SPSK im. prof. W. Orłowskiego

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP został Leszek Stanisław Kliś.

Serdecznie gratulujemy.