Postępowanie o nadanie tytułu profesora

Od 1 października 2019 r. postępowania profesorskie są procedowane przez Radę Doskonałości Naukowej. 

Więcej informacji na stronie: RDN_postepowania_profesorskie