Specjalności podstawowe

Programy specjalizacji dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 25 marca 1999 r.