Programy kursów dla fizyków medycznych

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2019.1792)

Poniżej publikujemy programy kursów w odniesieniu do art. 33h (ust. 8, 10 i 13) powyższej ustawy.

Program kursu dla fizyków medycznych w zakresie medycyny nuklearnej

Program dla fizyków medycznych w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej