Kursy z zakresu farmakoterapii 2014/2015

Tematy i programy kursów do realizacji w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów w latach 2014/2015 (zatwierdzone przez Dyrektora CMKP 19.11.203 r.)

 • 1.1. Postępy w farmakoterapii chorób układu krążenia

  Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Leki stosowane w niewydolności serca.
  2. Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca.
  3. Zawał mięśnia sercowego – leczenie farmakologiczne.
  4. Leki przeciwarytmiczne.
  5. Leki stosowane w nadciśnieniu.
  6. Środki stosowane w chorobach naczyń krwionośnych.
  7. Standardy terapeutyczne stosowane w chorobach układu krążenia.
  8. Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu schorzeń układu krążenia.
  9. Fitoterapia chorób układu krążenia.

  Wykładowcy: lekarz, farmakolog, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 16 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 4 – po 2 godziny
  5 – 3 godziny
  6 – 1 godzina
  7 – 2 godziny
  8 – 1 godzina
  9 – 1 godzina.

 • 1.2. Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego

  Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii chorób krwi i układu krwiotwórczego

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Układ krzepnięcia – podstawowe pojęcia, miejsce działania czynników przeciwkrzepliwych
  2. Podstawowe zasady bezpiecznej i skutecznej terapii lekami przeciwkrzepliwymi
  3. Leki hamujące krzepnięcie krwi.
  4. Leki przeciwpłytkowe.
  5. Leki fibrynolityczne (trombolityczne).
  6. Leki stosowane w niedokrwistościach.
  7. Leki stosowane w chorobach układu białokrwinkowego.

  Wykładowcy: farmakolog, lekarz

  Proponowany czas zajęć: 8 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.

  Forma sprawdzianu:
  Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 6 – po 1 godzinie
  7 – 2 godziny

 • 1.3. Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego

  Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy na temat patomechanizmów powstawania chorób układu nerwowego, przedstawienie obecnie preferowanych metod leczenia, w tym najnowszych leków oraz perspektywy terapeutyczne na przyszłość

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Postępy w farmakoterapii chorób neurodegeneracyjnych (ch. Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, demencja starcza, polekowa, poalkoholowa).
  2. Postępy w terapii chorób psychicznych – zaburzeń lękowych, depresji, schizofrenii, uzależnień.
  3. Postępy w leczeniu chorób neurologicznych – padaczka, udar mózgu, migrena, zaburzenia snu, stany osłabienia koncentracji, zaburzenia pamięci, stany spastyczne.
  4. Fitoterapia chorób układu nerwowego.

  Wykładowcy: neurolog, psychiatra, farmakolog

  Proponowany czas zajęć: 11 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność przekazywania informacji o działaniach leków (w tym o działaniach niepożądanych leków) lekarzom, opiekunom chorych oraz zainteresowanym chorym.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 4 godziny
  3 – 4 godziny
  4 – 1 godzina

 • 1.4. Farmakoterapia stanów spastycznych układu oddechowego

  Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii stanów spastycznych układu oddechowego

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Leki rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli.
  2. Leki zapobiegające reakcji alergicznej i hamujące alergiczne zapalenie.
  3. Leki wspomagające w leczeniu stanów skurczowych oskrzeli.
  4. Fitoterapia chorób układu oddechowego.

  Wykładowcy: farmakolog, lekarz, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 7 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 2 godziny
  3 – 2 godziny
  4 – 1 godzina

 • 1.5. Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego

  Cel kursu: Pogłębienie wiedzy z zakresu farmakoterapii chorób układu pokarmowego

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Farmakoterapia choroby refluksowej i wrzodowej.
  2. Leki wpływające na motorykę przewodu pokarmowego.
  3. Leki przeciwwymiotne.
  4. Farmakoterapia wirusowego zapalenia wątroby.
  5. Farmakoterapia ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki.
  6. Fitoterapia chorób układu pokarmowego.

  Wykładowcy: farmakolog, lekarz, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 8 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.

  Forma sprawdzianu:
  Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 1 godzina
  3 – 1 godzina
  4 – 1 godzina
  5 – 2 godziny
  6 – 1 godzina

 • 1.6 Farmakoterapia wybranych chorób układu wewnątrzwydzielniczego

  Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy na temat przyczyn, objawów klinicznych, profilaktyki i leczenia chorób podwzgórza i przysadki, tarczycy i przytarczyc oraz nadnerczy.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Budowa, fizjologia i funkcje układu wewnątrzwydzielniczego.
  2. Choroby podwzgórza i przysadki: moczówka prosta, niedoczynność przysadki, guzy przysadki – etiopatogeneza, objawy kliniczne, leczenie.
  3. Choroby tarczycy: niedoczynność i nadczynność tarczycy, zapalenia tarczycy, rak tarczycy – etiopatogeneza, objawy kliniczne, leczenie farmakologiczne.
  4. Niedoczynność i nadczynność przytarczyc – etiopatogeneza, objawy kliniczne, leczenie farmakologiczne.
  5. Choroby nadnerczy: pierwotna i wtórna niedoczynność kory nadnerczy, zespół Cushinga, hiperaldosteronizm (zespół Conna) i hipoaldosteronizm, guzy nadnerczy – etiopatogeneza, objawy kliniczne, leczenie farmakologiczne.

  Wykładowcy: lekarz, farmakolog, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 8 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Budowa, fizjologia i funkcje układu wewnątrzwydzielniczego.
  • Poznanie etiopatogenezy, czynników ryzyka, obrazu klinicznego, bliskich i odległych skutków wybranych chorób układu wewnątrzwydzielniczego.
  • Umiejętność udzielania informacji na temat choroby i wydawanych leków.

  Forma sprawdzianu: Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1, 4 – po 1godzinie
  2,3,5 – po 2 godziny

 • 1.7. Cukrzyca jako problem współczesnej medycyny

  Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii cukrzycy oraz powikłań i chorób jej towarzyszących.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Regulacja gospodarki węglowodanowej
  2. Patomechanizm rozwoju cukrzycy typu I i typu II
  3. Badania w diagnostyce i monitorowaniu leczenia cukrzycy; kryteria rozpoznania. Cukrzyca a inne stany hiperglikemiczne
  4. Farmakoterapia cukrzycy
  5. Niefarmakologiczne aspekty leczenia cukrzycy
  6. Cukrzyca w przebiegu ciąży i u dzieci
  7. Powikłania w przebiegu cukrzycy

  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny

  Proponowany czas zajęć: 7 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność przekazywania informacji o preparatach stosowanych w leczeniu cukrzycy. Znajomość działań niepożądanych i ryzyka związanego ze stosowaniem insulin oraz metod monitorowania wyników leczenia. Znajomość metod diagnozowania i różnicowania cukrzycy oraz innych hiperglikemii.

  Forma sprawdzianu: Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu
  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 1 godzina
  2 – 1 godzina
  3 – 1 godzina
  4 – 1 godzina
  5 – 1 godzina
  6 – 1 godzina
  7 – 1 godzina

 • 1.8. Współczesna antybiotyko- i chemioterapia chorób infekcyjnych

  Cel kursu: pogłębienie wiedzy z zakresu antybiotyko- i chemioterapii chorób z infekcji

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Zasady chemioterapii i antybiotykoterapii zakażeń.
  2. Klasyfikacja antybiotyków.
  3. Farmakoterapia zakażeń grzybiczych.
  4. Chemioterapia infekcji wirusowych.
  5. Farmakoterapia gruźlicy.
  6. Leki stosowane w zakażeniach pierwotniakami.
  7. Leki przeciwrobacze.
  8. Oporność na antybiotyki.
  9. Rola właściwości farmakokinetycznych w ocenie i wyborze antybiotyków.
  10. Dysbakteriozy.
  11. Monitorowanie ordynacji antybiotyków w świetle problemu narastania oporności.

  Wykładowcy: farmakolog, mikrobiolog, farmaceuta.

  Proponowany czas zajęć: 20 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  Zasady chemioterapii i antybiotykoterapii zakażeń (1):
  Umiejętność współpracy z lekarzami i personelem pielęgniarskim w celu wyboru skutecznej i bezpiecznej antybiotyko- i chemioterapii chorób z infekcji.
  Klasyfikacja antybiotyków (2) oraz Oporność na antybiotyki (8):
  Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w racjonalnej antybiotyko- i chemioterapii chorób z infekcji.
  Rola właściwości farmakokinetycznych w ocenie i wyborze antybiotyków (9):
  Umiejętność zastosowania parametrów farmakokinetycznych w optymalizacji leczenia chorób z infekcji.
  Farmakoterapia zakażeń grzybiczych (3), Chemioterapia infekcji wirusowych (4), Farmakoterapia gruźlicy (5), Leki stosowane w zakażeniach pierwotniakami (6), Leki przeciwrobacze (7), Dysbakteriozy(10):
  Umiejętność przekazywania informacji o działaniu leków i ich działaniach niepożądanych zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.
  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 4 godziny
  3 – 2 godziny
  4 – 2 godziny
  5 – 1 godzina
  6 – 1 godzina
  7 – 1 godzina
  8 – 2 godziny
  9 – 2 godziny
  10 – 1 godzina
  11 – 2 godziny

 • 1.9. Farmakoterapia w leczeniu chorób narządu wzroku

  Cel kursu: Zapoznanie farmaceutów z etiopatogenezą wybranych chorób narządu wzroku oraz uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie leków stosowanych w terapii i profilaktyce jaskry, zaćmy, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), stanów zapalnych spojówek o podłożu bakteryjnym, wirusowym, grzybiczym oraz nieinfekcyjnym.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Biofarmaceutyczne aspekty podawania leków do oczu:

  elementy anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu wzroku,
  czynniki warunkujące szybkość przenikania substancji leczniczej.

  2. Charakterystyka postaci leku:

  klasyfikacja postaci leku,
  optymalizacja składu z uwzględnieniem nowych koncepcji formowania postaci leku.

  3. Wpływ środków konserwujących na:

  występowanie działań niepożądanych,
  powikłania w przypadku przewlekłego stosowania leków.

  4. Zasady prawidłowego stosowania leków w zależności od rodzaju postaci leku i opakowań.
  5. Farmakoterapia wybranych chorób narządu wzroku:

  Zapalenia infekcyjne spojówek – etiopatogeneza, objawy kliniczne

  • leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych spojówek o podłożu bakteryjnym, wirusowym, grzybiczym
  • problem lekooporności

  Zapalenia nieinfekcyjne spojówek

  • etiopatogeneza – czynniki ryzyka: chemiczne, fizyczne, przemęczenie, reakcje alergiczne, zespół „suchego oka”, niewyrównana wada refrakcji, itp.
  • leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych o podłożu alergicznym:-
  • alergeny i typy reakcji alergicznych
  • leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych o podłożu niealergicznym
  • ustalenie czynnika patogennego
  • charakterystyka preparatów stosowanych w leczeniu objawowym
  • leki stosowane w zespole „suchego oka”
  • przyczyny choroby
  • charakterystyka preparatów w leczeniu przyczynowym, wspomagającym i objawowym.

  Jaskra:

  • patomechanizm powstawania wzmożonego ciśnienia wewnątrzgałkowego
  • diagnostyka jaskry – objawy subiektywne i obiektywne
  • strategie terapeutyczne leczenia jaskry
  • leczenie farmakologiczne (zachowawcze)
  • leki stosowane miejscowo
  • mechanizmy działania, działania niepożądane, przeciwwskazania
  • leki stosowane ogólnie
  • mechanizmy działania, działania niepożądane, przeciwwskazania

  Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD)

  • etiopatogeneza – przyczyny, rola czynników genetycznych, objawy, postaci AMD, diagnostyka, leczenie
  • wpływ preparatów witaminowych na prawidłową funkcję narządu wzroku

  Zaćma

  • przyczyny rozwoju zaćmy, podział ze względu na przyczynę, objawy i przebieg
  • leczenie zaćmy

  Wykładowcy: farmaceuta, farmakolog, lekarz

  Proponowany czas zajęć: 11 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Znajomość czynników ryzyka, etiopatogenezy, obrazu klinicznego i odległych skutków wybranych chorób narządu wzroku.
  • Znajomość klasyfikacji leków i kierunków badań związanych z modyfikacjami postaci leku ze względu na poprawę skuteczności i bezpieczeństwa terapii.
  • Umiejętność edukowania pacjenta o sposobie stosowania i przecho-wywania leków.
  • Umiejętność dokonywania wyboru odpowiedniego preparatu dla pacjenta okulistycznego spośród leków OTC.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1,3,4 – po 1 godzinie; 2 – 3 godziny; 5 – 5 godzin

 • 1.10. Postępy w farmakoterapii wybranych chorób skóry

  Cel kursu: Zapoznanie farmaceutów z etiopatogenezą wybranych chorób skórnych oraz uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie farmakoterapii łuszczycy, trądziku, łupieżu, zakażeń wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych i pasożytniczych skóry oraz paznokci.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Budowa, fizjologia i funkcje skóry. Wchłanianie substancji leczniczych przez skórę. Charakterystyka ogólna leków stosowanych w zewnętrznym leczeniu chorób skóry.
  2. Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka, postacie kliniczne
  i strategie terapeutyczne leczenia łuszczycy. Terapia biologiczna
  w leczeniu łuszczycy.
  3. Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka, postacie kliniczne
  i postępowanie lecznicze w trądziku pospolitym.
  4. Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka i możliwości farmakoterapii opryszczki wargowej i półpaśca.
  5. Epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka i farmakoterapia infekcji bakteryjnych oraz zakażeń grzybiczych skóry i paznokci.
  6. Profilaktyka i leczenie łupieżu oraz chorób pasożytniczych skóry owłosionej.
  7. Etiopatogeneza i leczenie skórnych zmian polekowych.
  8. Miejscowe zastosowanie takrolimusu w leczeniu chorób skóry.
  9. Etiopatogeneza i farmakologiczne leczenie blizn.
  10. Ekstrakty i preparaty roślinne w dermatologii.

  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta
  Proponowany czas zajęć: 11 godzin
  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Poznanie czynników ryzyka, etiopatogenezy, obrazu klinicznego wybranych chorób skóry.
  • Poznanie biofarmaceutycznych aspektów formułowania postaci leku oraz kierunków udoskonalenia postaci leku przeznaczonego do stosowania miejscowego na skórę.
  • Umiejętność doradzania pacjentom wyboru preparatów i leków dermatologicznych sprzedawanych bez recepty (OTC).

  Forma sprawdzianu: sprawdzian testowy
  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1, 3 – 10 – po 1 godzinie; 2 – 2 godziny

 • 1.11. Farmakoterapia w chorobach nerek i układu moczowego

  Cel kursu: Zapoznanie farmaceutów z etiopatogenezą wybranych chorób nerek i układu moczowego oraz uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie stosowanych leków, przygotowanie farmaceuty do opieki nad pacjentami z niewydolnością nerek oraz po przeszczepach.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Anatomia i fizjologia nerek oraz układu moczowego. Ocena struktury i funkcji nerek.
  2. Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej oraz gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej
  3. Kłębuszkowe zapalenie nerek, obraz chorobowy, etiopatogeneza, klasyfikacja i postępowanie lecznicze
  4. Ostra i przewlekła niewydolność nerek, patofizjologia, obraz kliniczny, postępowanie diagnostyczne i lecznicze
  5. Kamica nerkowa – patofizjologia, objawy kliniczne, rozpoznanie, przyczyny, doraźnie i przewlekłe leczenie choroby
  6. Zakażenia układu moczowego – występowanie, etiologia, farmakoterapia
  7. Hemodializa i dializa otrzewnowa – wskazania i przeciwwskazania do dializoterapii, cele i powikłania hemodializoterapii
  8. Przeszczep nerki – leki immunosupresyjne, opieka nad pacjentem po przeszczepie
  9. Farmakoterapia w niewydolności nerek, nefrotoksyczność leków
  10. Żywienie w niewydolności nerek

  Wykładowcy: lekarz – urolog i/lub nefrolog, farmakolog, farmaceuta – bromatolog

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Poznanie czynników ryzyka, etiopatogenezy, obrazu klinicznego wybranych chorób nerek i układu moczowego
  • Poznanie zasad leczenia chorób nerek oraz możliwości farmakoterapii
  • Poznanie działania nefrotoksycznego leków
  • Umiejętność doradzania pacjentom wyboru preparatów i leków sprzedawanych bez recepty w przewlekłej niewydolności nerek i układu moczowego oraz u pacjentów dializowanych i po przeszczepie (OTC).

  Forma sprawdzianu: sprawdzian testowy

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień: 1 godzina na każdy temat

 • 1.12. Farmakoterapia bólu

  Cel kursu: Poznanie aktualnej wiedzy w zakresie natury samego bólu jak i współcześnie zalecanych, dostępnych, optymalnych metod jego zwalczania, ze szczególnym uwzględnieniem metody farmakologicznej.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  Zakres wiedzy winien obejmować: właściwe rozumienie definicji bólu jako zjawiska patofizjologicznego, współczesną interpretację mechanizmów jego powstawania, drogi przewodzenia impulsów bólowych (bólu ostrego i przewlekłego), różnicowanie doznań bólowych, następstwa nieleczonego bólu oraz poznanie dostępnych współcześnie metod zwalczania bólu ostrego i przewlekłego – ze szczególnym uwzględnieniem leczenia farmakologicznego. To ostatnie zagadnienie powinno obejmować znajomość preferowanych współcześnie nienarkotycznych i narkotycznych leków przeciwbólowych, wskazania do ich stosowania, działania niepożądane, które mogą one wywoływać oraz interakcje, jakie mogą się pojawić przy konieczności stosowania ich z innymi środkami farmakologicznymi.

  Proponowana tematyka kursu:
  1. Ból – patomechanizm, rodzaje bólu.
  2. Przegląd współczesnych leków przeciwbólowych.
  3. Zastosowanie leków przeciwbólowych w praktyce klinicznej (innowacyjne podejście do farmakoterapii bólu).
  4. Zwalczanie bólu

  • migrenowego
  • w chorobach reumatoidalnych,
  • w chorobach nowotworowych.

  5. Interakcje i działanie niepożądane leków przeciwbólowych.
  6. Leki przeciwbólowe pochodzenia roślinnego.

  Wykładowcy: lekarz, farmakolog

  Proponowany czas zajęć: 8 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Uczestnictwo w kursie powinno przygotować farmaceutów do udzielania najbardziej poprawnej informacji lub doradzenia pacjentowi co do konieczności konsultacji lekarskiej. W przypadku względnie łagodnego bólu – wskazania (na podstawie uzyskanej w warunkach apteki informacji od pacjenta) optymalnego, dostępnego bez recepty środka przeciwbólowego do doraźnego zastosowania.

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 1 godzina
  2 – 1 godzina
  3 – 2 godziny
  4 – 2 godziny
  5 – 1 godzina
  6 – 1 godzina

 • 1.13. Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków (indywidualizacja farmakoterapii)

  Cel kursu: Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy o wpływie różnych czynników fizjologicznych (np. wiek, ciąża, laktacja, wysiłek fizyczny) i patologicznych na działanie leku.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Wpływ wieku na działanie leków (1).
  Farmakoterapia u dzieci: odrębności fizjologiczne, zmiany farmakokinetyki i działania leków u dzieci w porównaniu z osobami dorosłymi, obliczanie dawek leków u dzieci.
  2. Wpływ wieku na działanie leków (2)
  Farmakoterapia u osób w starszym wieku: fizjologiczne mechanizmy procesów starzenia, wpływ starszego wieku na losy leków w organizmie i właściwości farmakodynamiczne leków, leki o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań u osób w podeszłym wieku, wskazówki terapeutyczne, według których należy zmniejszać dawki leków u osób starszych, zasady i środki ostrożności, które powinny być przestrzegane w czasie prowadzenia farmakoterapii u osób w podeszłym wieku.
  3. Farmakoterapia w okresie ciąży:
  odmienności fizjologiczne rosnącego organizmu, wpływ ciąży na właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków, niepożądane działania leków, podział leków ze względu na ryzyko szkodliwego działania na płód, zagadnienia dotyczące stosowania wybranych grup leków (przeciwbakteryjnych, działających na oun, przeciwbólowych, wpływających na układ krzepnięcia, sercowo-naczyniowych i moczopędnych, hormonalnych) w okresie ciąży, środki ostrożności, które powinny być przestrzegane podczas stosowania leków u kobiet w ciąży.
  4. Farmakoterapia a karmienie piersią:
  stosowanie wybranych grup leków (przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych, działających na oun, wpływających na układ krzepnięcia, nasercowych, hipotensyjnych, moczopędnych, przeczyszczających, przeciwbiegunkowych, przeciwwrzodowych, hormonalnych) u kobiet karmiących, leki względnie i bezwzględnie przeciwwskazane do stosowania podczas karmienia piersią, wpływ alkoholu i nikotyny na karmionego oseska, zasady dotyczące karmienia piersią przez matki zażywające leki.
  5. Indywidualizacja farmakoterapii u osób prowadzących aktywny tryb życia: wpływ wysiłku fizycznego na działanie leków.
  Umiejętność przewidywania wpływu wysiłku fizycznego na farmakokinetykę
  i dawkowanie leków.
  6. Optymalizacja farmakoterapii w otyłości i stanach niedożywienia: odmienności działania leków.
  Przewidywanie wpływu otyłości i stanów niedożywienia na właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne stosowanych leków.
  7. Zmiany działania leków uwarunkowane zaburzeniami ich kinetyki w stanach patologicznych i w chorobach współistniejących (polipragmazja – interakcje)
  Modyfikacja schematów dawkowania leków w stanach patologicznych.

  Wykładowcy: farmaceuta, farmakolog kliniczny

  Proponowany czas zajęć: 15 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:
  Farmakoterapia u dzieci (1):

  • Umiejętność określania wpływu zmian fizjologicznych na sposób leczenia dzieci.
  • Umiejętność zastosowania parametrów farmakokinetycznych w prowadzeniu farmakoterapii u dzieci.

  Farmakoterapia u osób w starszym wieku (2):

  • Umiejętność określania wpływu zmian fizjologicznych na sposób prowadzenia farmakoterapii u osób starszych.
  • Umiejętność zastosowania parametrów farmakokinetycznych w optymalizacji leczenia osób starszych.

  Farmakoterapia w okresie ciąży (3):

  • Umiejętność określania wpływu zmian fizjologicznych na sposób prowadzenia farmakoterapii u kobiet w ciąży.
  • Umiejętność zastosowania parametrów farmakokinetycznych w optymalizacji leczenia kobiet w ciąży.

  Farmakoterapia a karmienie piersią (4):

  • Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej podczas kursu wiedzy w poradnictwie dla kobiet karmiących.

  Wpływ wysiłku fizycznego na działanie leku (5):

  • Umiejętność przewidywania wpływu wysiłku fizycznego na farmakokinetykę
  • i dawkowanie leków.

  Optymalizacja farmakoterapii w otyłości i stanach niedożywienia (6):

  • Przewidywanie wpływu otyłości i stanów niedożywienia na właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne stosowanych leków.

  Zmiany działania leków uwarunkowane zaburzeniami ich kinetyki w stanach patologicznych. (7):

  • Umiejętność modyfikacji schematów dawkowania leków w stanach patologicznych.

  Forma sprawdzianu: sprawdzian testowy
  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 3 godziny
  2 – 3 godziny
  3 – 3 godziny
  4 – 2 godziny
  5 – 1 godzina
  6 – 1 godzina
  7 – 2 godziny

 • 1.14. Farmakoterapia w pediatrii

  Cel kursu: Zapoznanie farmaceutów z zagadnieniami dotyczącymi fizjologii i specyfiki stosowania leków w pediatrii. Rozszerzenie wiedzy w zakresie leków pediatrycznych pod kątem prawnym i etycznym.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Zagadnienia dotyczące fizjologii noworodków, niemowląt i małych dzieci.
  2. Losy leków w organizmie dzieci.
  3. Genetyczne uwarunkowania działania leków u dzieci.
  4. Bezpieczeństwo stosowania leków w pediatrii.
  a. – dawkowanie
  b. – niepożądane działania leków
  c. – zatrucia
  5. Antybiotykoterapia w pediatrii.
  6. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych u dzieci.
  7. Stosowanie leków OTC, w tym preparatów pochodzenia roślinnego u dzieci.
  8. Szczepienia ochronne
  a. – programowe
  b. – przed podróż�
  9. Terapia otyłości u dzieci.
  10. Terapia przeziębienia i grypy u dzieci.
  11. Stany zagrożenia życia – pierwsza pomoc w pediatrii.
  12. Metody leczenia zespołu deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD) u dzieci

  Wykładowcy: lekarz pediatra, specjalista badań klinicznych, farmakolog i farmaceuta kliniczny, prawnik, etyk

  Proponowany czas zajęć: 15 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Poznanie czynników ryzyka, etiopatogenezy, obrazu klinicznego wybranych chorób noworodków, niemowląt i małych dzieci
  • Poznanie zasad farmakoterapii wybranych stanów patologicznych w pediatrii.
  • Znajomość działań niepożądanych i ryzyka związanego ze stosowaniem leków u dzieci.
  • Umiejętność przekazywania informacji o lekach stosowanych w pediatrii.
  • Umiejętność doradzania pacjentom wyboru leków i preparatów sprzedawanych bez recepty.
  • Poznanie prawnych i etycznych aspektów związanych ze stosowaniem leków u dzieci.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  4,5,8 – po 2 godziny; pozostałe zagadnienia – po 1 godzinie

 • 1.15. Leki pediatryczne

  Cel kursu: Poznanie aktualnej wiedzy w zakresie leków stosowanych dla dzieci, z uwzględnieniem wytycznych UE i WHO

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  Biofarmaceutyczne aspekty podawania leków pediatrycznych.
  Charakterystyka leków stosowanych dla dzieci w zależności od miejsca aplikacji.
  Kierunki badań rozwojowych dotyczących formułowania postaci leku pediatrycznego pod kątem:
  – drogi podania leku,
  – doboru substancji pomocniczych,
  – wyboru postaci leku.
  Wpływ rodzaju postaci leku na prawidłowość ich stosowania.
  Edukacja dzieci w zakresie stosowania leków (wytyczne FIP i WHO)
  Zagadnienia etyczne, metodologiczne i prawne związane z lekami pediatrycznymi:
  – badania kliniczne w pediatrii,
  – zalecenia i wytyczne, a praktyka zawodowa,
  – zagadnienia prawne dotyczące stosowania leków pediatrycznych, wytyczne UE,
  – prawne i kliniczne aspekty pozarejestracyjnego stosowania leków u dzieci.
  Wykładowcy: farmaceuta, lekarz
  Proponowany czas zajęć: 11 godzin

  Wiedza i umiejętności:

  • Ocena wpływu zmian fizjologicznych dziecka na wybór odpowiedniej formy leku i sposobu dawkowania.
  • Znajomość nowych wskazań w zakresie wytwarzania leków pediatrycznych.
  • Znajomość aktualnie opracowywanych regulacji prawnych dotyczących leków pediatrycznych.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1, 2, 6 – po 2 godziny; 3 – 3 godziny; 4, 5 – po 1 godzinie

 • 1.16. Wybrane aspekty farmakoterapii w czasie ciąży i karmienia piersią

  Cel kursu: Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy o wpływie leków na rozwój płodu w zależności od zaawansowania ciąży, klasyfikacji leków pod kątem ich szkodliwości stosowania w czasie ciąży, możliwości powikłań polekowych u kobiety ciężarnej oraz farmakoterapii wybranych chorób w przebiegu ciąży i karmienia piersią.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Leki i ryzyko ich stosowania w czasie ciąży

  • Podatność płodu na uszkodzenie w różnych okresach rozwoju (blastogeneza, embriogeneza, fetogeneza)
  • Działanie teratogenne

  2. Klasyfikacja leków pod kątem ich szkodliwości stosowania w czasie ciąży
  3. Farmakoterapia wybranych chorób w przebiegu ciąży

  • Leki stosowane w leczeniu objawów przeziębienia i grypy
  • Leczenie infekcji bakteryjnych w czasie ciąży
  • Zasady leczenia depresji i lęku u kobiet w ciąży
  • Zasady leczenia schizofrenii u kobiet w ciąży
  • Leczenie padaczki u kobiet w ciąży
  • Leki stosowane w chorobach układu krążenia
  • Farmakoterapia nadciśnienia w okresie ciąży
  • Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwarytmicznych podczas ciąży
  • Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w okresie ciąży, porodu oraz połogu
  • Leki przeciwzakrzepowe i hamujące agregację płytek w ciąży
  • Cukrzyca a ciąża
  • Farmakoterapia cukrzycy w ciąży
  • Leki stosowane w leczeniu chorób układu pokarmowego
  • Leki stosowane w leczeniu zgagi
  • Leki przeczyszczające
  • Leczenie astmy w czasie ciąży wg zaleceń Międzynarodowego Zespołu Ekspertów

  4. Farmakoterapia porodu przedwczesnego
  5. Leki a karmienie piersią

  • Farmakoterapia wybranych chorób w okresie karmienia piersią

  Wykładowcy: farmaceuta, farmakolog, lekarz

  Proponowany czas zajęć: 10 godz.

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność przekazywania informacji o wpływie leków na płód
  • Znajomość klasyfikacji leków pod kątem ich szkodliwości stosowania w czasie
  • ciąży
  • Pogłębienie wiedzy na temat farmakoterapii wybranych chorób w okresie ciąży
  • i karmienia piersią
  • Znajomość działań niepożądanych i ryzyka związanego ze stosowaniem leków
  • z grupy OTC u kobiet w ciąży
  • Umiejętność doradzania pacjentkom w okresie ciąży i karmienia piersią w
  • zakresie samoleczenia lekami z grupy OTC
  • Pogłębienie wiedzy na temat farmakoterapii porodu przedwczesnego

  Forma sprawdzianu: Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień
  1 – 1 godzina
  2 – 1 godzina
  3 – 6 godzin
  4 – 1 godzina
  5 – 1 godzina

 • 1.17. Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości

  Cel kursu: Przygotowanie farmaceutów do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej w aptece ogólnodostępnej dla pacjentów zainteresowanych utratą wagi, pogłębienie wiedzy na temat sposobów promocji zdrowia w dziedzinie nadwagi i otyłości oraz przygotowanie do pracy z pacjentem w tym zakresie.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Nadwaga i otyłość jako problem zdrowotny i społeczny

  • Epidemiologia otyłości
  • Etiopatogeneza otyłości
  • Przyczyny rozwoju nadwagi i otyłości
  • Rola czynników genetycznych w patogenezie otyłości
  • Molekularne podstawy zaburzenia łaknienia i sytości
  • Rola tkanki tłuszczowej w organizmie
  • Definicja nadwagi i otyłości
  • Otyłość pierwotna i wtórna

  2. Diagnostyka otyłości

  • Kryteria rozpoznawania nadwagi i otyłości
  • BMI, WHR, obwód talii
  • Ilościowy pomiar tkanki tłuszczowej

  3. Nadwaga i otyłość jako czynnik ryzyka wybranych chorób przewlekłych

  • Otyłość a zaburzenia gospodarki węglowodanowej
  • Otyłość a choroby krążenia
  • Wpływ otyłości na układ oddechowy
  • Otyłość a nowotwory
  • Choroby narządu ruchu w otyłości
  • Ginekologiczne aspekty otyłości
  • Korzyści zdrowotne redukcji masy ciała

  4. Współczesne metody profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości

  • Zmiana stylu życia i jej korzystny wpływ na profilaktykę nadwagi i otyłości
  • Wysiłek fizyczny
  • Dieta a rozwój otyłości
  • Suplementy diety
  • Farmakoterapia nadwagi i otyłości
  • Dostępne leki na receptę i OTC

  5. Wpływ otyłości na działanie leków

  • Optymalizacja farmakoterapii w otyłości

  6. Profilaktyka i leczenie farmakologiczne zaburzeń lipidowych w otyłości

  • Zaburzenia lipidowe w otyłości

  7. Rola farmaceuty jako doradcy i opiekuna pacjenta z nadwagą i otyłością oraz zaburzeniami lipidowymi

  • Rola programów edukacyjnych i profilaktycznych w terapii otyłości

  Wykładowcy: farmaceuta, farmakolog, bromatolog, lekarz

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Zrozumienie wagi problemu otyłości, konsekwencji zdrowotnych nadwagi i otyłości, zaburzeń lipidowych oraz korzyści związanych z utratą wagi i wyrównaniem zaburzeń lipidowych
  • Udzielanie pacjentowi informacji o ogólnych zasadach żywienia
  • Pogłębienie wiedzy na temat farmakoterapii związanej z profilaktyką i leczeniem nadwagi i otyłości (leki Rx, OTC, suplementy diety).
  • Umiejętność doradzania pacjentowi w zakresie doboru suplementów diety i leków OTC
  • Pogłębienie wiedzy na temat farmakoterapii zaburzeń lipidowych
  • Opracowanie edukacyjnych programów profilaktycznych i terapeutycznych zapobiegających otyłości i zaburzeniom lipidowym

  Forma sprawdzianu: Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień
  1 – 2 godziny
  2 – 1 godzina
  3 – 1 godzina
  4 – 2 godzina
  5 – 1 godzina
  6 – 2 godzina
  7 – 1 godzina

 • 1.18. Farmakoterapia chorób jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha

  Cel kursu: Pogłębienie wiedzy o zapobieganiu i leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Farmakoterapia chorób błony śluzowej jamy ustnej – zasady profilaktyki.

  • Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej.
  • Wirusowe zapalenie jamy ustnej i dziąseł.
  • Pleśniawki.

  2. Farmakoterapia chorób gardła

  • Epidemiologia i etiopatogeneza stanów zapalnych gardła i migdałków podniebiennych.
  • Farmakoterapia ostrego i przewlekłego zapalenia gardła.
  • Farmakoterapia ostrego i przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych.
  • Powikłania zapalenia tkanki chłonnej i gardła.

  3. Farmakoterapia chorób krtani.

  • Farmakoterapia ostrych i przewlekłych stanów zapalnych krtani.

  4. Farmakoterapia chorób nosa i zatok przynosowych.

  • Klasyfikacja, epidemiologia, etiopatogeneza nieżytów nosa.
  • Infekcyjny i nieżyt nosa.
  • Alergiczny nieżyt nosa.
  • Nieżyt zanikowy nosa.
  • Nieżyt naczynioruchowy nosa
  • Farmakoterapia chorób przedsionka nosa.
  • Wyprysk kontaktowy przedsionka nosa.
  • Czyrak przedsionka nosa.
  • Farmakoterapia ostrych i przewlekłych zapaleń zatok przynosowych.

  5. Farmakoterapia ostrego i przewlekłego zapalenia ucha środkowego.

  6. Fitoterapia chorób błony śluzowej jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha.

  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 8 godzin
  Wiedza i umiejętności wynikowe:
  Oczekuje się, że po odbyciu kursu farmaceuta będzie umiał:
  · scharakteryzować aspekty etiopatogenetyczne chorób błony śluzowej jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha.
  · nawiązać kontakt z pacjentem, zebrać informacje o pacjencie, jego chorobie, stosowanych lekach i zinterpretować uzyskane informacje;
  · udzielić pacjentowi wyczerpujących informacji na temat wydawanych leków;
  · ustalić cel terapii;
  · doradzać leki z grupy OTC;
  · opracować edukacyjne programy profilaktyczne i terapeutyczne
  · organizować i kierować samokształceniem farmaceutów w zakresie opieki farmaceutycznej nad chorym chorób błony śluzowej jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha.

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy prezentowanej w czasie kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas ma realizację poszczególnych zagadnień:
  1. – 1 godzina
  2. – 2 godziny
  3. – 1 godzina
  4. – 2 godziny
  5. – 1 godzina
  6. – 1 godzina

 • 1.19. Wybrane zagadnienia z farmakoterapii chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, nadwrażliwości zębiny oraz higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych

  Cel kursu: Aktualizacja informacji dostępnych w aptece lekach, które mogą być stosowane w leczeniu chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia, zwiększonej wrażliwości zębiny oraz do higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych, a także możliwości ich umocowania. Pogłębienie wiedzy na temat sposobów promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki stomatologicznej oraz przygotowanie do pracy z pacjentem w tym zakresie.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Choroby błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł

  • Etiopatogeneza stanów zapalnych i owrzodzeń jamy ustnej i dziąseł
  • Epidemiologia stanów zapalnych i owrzodzeń jamy ustnej i dziąseł
  • Główne cechy zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł
  • Cele profilaktyki i leczenia stanów zapalnych i owrzodzeń jamy ustnej i dziąseł

  2. Profilaktyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł

  • Antyseptyki
  • Leki przeciwzapalne, przeciwbólowe lub miejscowo znieczulające
  • Antybiotyki stosowane miejscowo i ogólnie
  • Leki przeciwgrzybiczne
  • Leki przeciwwirusowe
  • Leki przeciwhistaminowe
  • Leki immunostymulujące
  • Preparaty ziołowe stosowane w leczeniu dolegliwości jamy ustnej

  3. Choroby przyzębia jako problem zdrowotny i społeczny.

  • Etiopatogeneza chorób przyzębia
  • Epidemiologia chorób przyzębia
  • Główne cechy zapalenia przyzębia
  • Cele profilaktyki i leczenia chorób przyzębia
  • Profilaktyka i leczenie chorób przyzębia.

  4. Zwiększona wrażliwość zębiny jako problem zdrowotny i społeczny.

  • Definicja.
  • Epidemiologia
  • Przyczyny powstawania zwiększonej wrażliwości zębiny.
  • Różnica między zębem wrażliwym a fizjologicznym.
  • Diagnostyka różnicowa.
  • Teorie powstawania nadwrażliwości zębiny.
  • Jak można pomóc pacjentom ze zwiększoną wrażliwością zębiny?
  • Rozpoznanie.
  • Specjalistyczna porada dla pacjenta.
  • Polecenie środka do użytku domowego lub skierowanie do gabinetu stomatologa

  5. Wpływ higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych na powstawanie stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia.

  • Podstawowe zasady higieny jamy ustnej i protez
  • Charakterystyka środków do higieny protez dostępnych w aptece

  6. Typowe problemy osób z protezą zębową i sposoby ich rozwiązywania.

  • Korzyści funkcjonalne i emocjonalne dla pacjenta ze stosowania środków adhezyjnych ( tzw. kremów do protez)
  • Przegląd dostępnych środków mocujących protezy zębowe
  • Wskazówki dla pacjentów stosujących środki mocujące

  7. Wybielanie zębów – bezpieczeństwo i ograniczenia dostępnych metod

  • Pasty wybielające do zębów
  • Wybielanie preparatami utleniającymi
  • Metody stosowane samodzielnie przez pacjenta
  • Problem nadwrażliwości zębiny po wybielaniu i ryzyko uszkodzenia miazgi zęba
  • Warunki bezpiecznego stosowania utleniających preparatów wybielających

  8. Profilaktyka próchnicy u dzieci

  • Epidemiologia próchnicy w Polsce
  • Konsekwencje zdrowotne próchnicy
  • Zasady skutecznej profilaktyki przeciwpróchnicowej
  • Stosowanie past do zębów i płukanek przeciwpróchnicowych
  • Stosowanie nici dentystycznych
  • Stosowanie preparatów do intensywnej fluoryzacji
  • Skład chemiczny past do zębów i ich właściwości fizykochemiczne
  • Obecność w pastach substancji ściernych
  • Zawartość fluoru i jego dostępność biologiczna
  • Zawartość substancji antybakteryjnych

  9. Halitoza – metody leczenia przykrego zapachu z ust

  • Przyczyny przykrego zapachu z ust
  • Metody leczenia halitozy i środki dostępne w aptece
  • Problem świadomości pacjenta i zjawisko pseudohalitozy

  10. Rola farmaceuty jako doradcy i opiekuna pacjenta z dolegliwościami jamy ustnej lub zwiększonej wrażliwości zębiny.

  • Charakterystyka środków do stosowania przez pacjenta w domu (grupy preparatów dostępnych w aptece i zasady ich działania)
  • Porady dla pacjenta eliminujące przyczyny powstawania stanów zapalnych jamy ustnej lub zwiększonej wrażliwości zębiny
  • Motywacja i instruktaż dla pacjenta dotyczący profilaktyki i leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i przyzębia
  • Promowanie zachowań prozdrowotnych pacjenta.
  • Sposoby wpływania na zmianę zachowań pacjenta
  • Ustalanie celów i sposobów ich realizacji w zależności od możliwości pacjenta
  • Monitorowanie postępów w zmianie zachowań pacjenta
  • Postępowanie z pacjentem agresywnym lub lękowym w profilaktyce zdrowotnej
  • Wzmacnianie motywacji pacjenta do realizacji zaleceń farmaceuty w zakresie stomatologicznej profilaktyki zdrowotnej

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Zrozumienie wagi problemów stanów zapalnych jamy ustnej i przyzębia, wrażliwości zębów oraz higieny jamy ustnej, uzupełnień protetycznych oraz ich umocowania.
  • Pogłębienie wiedzy na temat stanów zapalnych jamy ustnej i przyzębia, zwiększonej wrażliwości zębiny, higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych oraz ich umocowania.
  • Udzielanie pacjentowi informacji o ogólnych zasadach rozwiązania problemów stomatologicznych.
  • Umiejętność doradzania pacjentowi w zakresie podstawowych zasad profilaktyki stomatologicznej.

  Wykładowcy: lekarz dentysta, farmaceuta, konsultant promocji zdrowia publicznego
  Proponowany czas zajęć: 12 godzin.
  Forma sprawdzianu: Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.
  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 7 i 9 -11 – po 1 godzinie; 8 – 2 godziny

 • 1.20. Postępy w farmakoterapii chorób metabolicznych

  Cel kursu: Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie farmakoterapii chorób metabolicznych.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Cukrzyca

  • Epidemiologia, etiopatogeneza choroby, objawy choroby, zasady diagnostyki, czynniki ryzyka, ryzyko rozwoju wczesnych i późnych powikłań, metody ich zapobiegania i leczenia
  • Współczesne strategie profilaktyki i leczenia farmakologicznego cukrzycy typu I i typu II
  • Postępowanie niefarmakologiczne w cukrzycy tj. modyfikacja stylu życia, właściwa dieta, aktywność fizyczna, higiena i inne.
  • Problemy kardiologiczne u chorych na cukrzycę (nadciśnienie, choroba wieńcowa).
  • Zapobieganie i leczenie zaburzeń lipidowych w cukrzycy

  2. Rola farmaceuty w profilaktyce i w leczeniu cukrzycy

  • Udzielanie wyczerpujących informacji na temat dyspensowanych leków, znaczenia systematycznej samokontroli chorych i kontroli poziomu glukozy, acetonu, cholesterolu, lipidów, pomiaru ciśnienia krwi, wagi ciała, pielęgnacji stóp, znaczenia okresowej kontroli lekarskiej
  • Edukacja chorych na cukrzycę
  • Edukacja chorych i ich rodzin na temat prawidłowego używania urządzeń pomiarowych i dozujących leki
  • Opracowanie planu monitorowania leczenia cukrzycy
  • Monitorowanie wyników leczenia – stosowanie się pacjenta do zaleceń dotyczących ograniczenia czynników ryzyka, przyjmowania leków, monitorowanie efektów terapeutycznych, odnotowywanie problemów związanych z chorobą i jej leczeniem, pomaganie chorym w ich rozwiązywaniu, ocena bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii, ocena jakości życia chorego, kosztów leczenia
  • Prowadzenie rejestru wydawanych pacjentowi leków oraz zbierania, zapisywania, monitorowania i przechowywania dodatkowych informacji dotyczących choroby pacjenta, współistniejących chorób, uczuleń na leki, ciąży, okresu karmienia
  • Ogólne zasady prawidłowej diety
  • Współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego
  • Udział w programach prewencyjnych w zakresie cukrzycy
  • Organizowanie i kierowanie samokształceniem farmaceutów w zakresie opieki farmaceutycznej nad chorym na cukrzycę

  3. Otyłość

  • Definicja nadwagi i otyłości
  • Otyłość jako problem zdrowotny
  • Patofizjologia otyłości
  • Współczesne metody leczenia nadwagi i otyłości

  4. Miażdżyca

  • Niefarmakologiczne i farmakologiczne sposoby leczenia zaburzeń lipidowych

  Wykładowcy: lekarz, farmakolog, bromatolog, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 8 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:
  Umiejętność współpracy w zespole terapeutycznym.
  Znajomość współczesnych metod leczenia chorób metabolicznych i umiejętność doradztwa w wyborze leku.

  W wyniku kształcenia na kursie farmaceuta powinien umieć:

  • scharakteryzować aspekty etiopatogenetyczne choroby, jej objawy, leczenie, powikłania i konsekwencje indywidualne i społeczne
  • nawiązać kontakt z pacjentem, zebrać informacje o pacjencie, jego chorobie, stosowanych lekach i zinterpretować uzyskane informacje
  • udzielić pacjentowi wyczerpujących informacji na temat wydawanych leków na receptę
  • ustalić cel terapii
  • opracować plan monitorowania leczenia
  • wdrożyć plan monitorowania leczenia
  • rozpoznać działania niepożądane i niekorzystne interakcje
  • udzielać informacji o ogólnych zasadach żywienia w cukrzycy i hiperlipidemii
  • udzielać informacji o urządzeniach pomiarowych i dozujących leki
  • ocenić jakość życia pacjenta
  • ocenić koszty leczenia
  • doradzać leki z grupy OTC
  • opracować edukacyjne programy profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające otyłości i cukrzycy
  • organizować i kierować samokształceniem farmaceutów w zakresie opieki farmaceutycznej nad chorym na cukrzycę

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 3 godziny
  2 – 2 godziny
  3 – 1 godzina
  4 – 2 godziny

 • 1.21. Współczesne problemy farmakoterapii chorób nowotworowych

  Cel kursu: Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w zakresie farmakoterapii chorób nowotworowych

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Wprowadzenie do onkologii

  • Biologia molekularna raka
  • Angiogeneza i rozprzestrzenianie się przerzutów

  2. Zasady leczenia nowotworów

  • Leczenie chirurgiczne
  • Leczenie farmakologiczne
  • radioterapia
  • chemioterapia cytostatyczna,
  • leczenie hormonalne,
  • terapia biologiczna (interferony, interleukiny,
  • czynnik martwicy guza)
  • terapia genowa
  • Leczenie paliatywne, opieka paliatywna
  • Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych terapii
  • hematologiczne działania niepożądane
  • nudności i wymioty
  • inne działania niepożądane
  • infekcje oportunistyczne
  • Leczenie podtrzymujące
  • Zapobieganie chorobom nowotworowym

  3. Postępy w farmakoterapii wybranych chorób nowotworowych (prostata, rak sutka, jajnika, nowotwory płuc, jelita grubego, czerniak, białaczki)
  4. Rola farmaceuty w profilaktyce chorób nowotworowych oraz optymalizacji terapii

  Wykładowcy: biolog, lekarz, onkolog, farmakolog, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 10 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Udzielanie wyczerpujących informacji na temat dyspensowanych leków
  • Odnotowywanie problemów związanych z chorobą i jej leczeniem, pomaganie chorym w ich rozwiązywaniu,
  • Edukacja chorych na temat chorób nowotworowych, czynników ryzyka, zasad diagnostyki
  • Umiejętność rozpoznawania działań niepożądanych i niekorzystnych interakcji
  • Współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego w zakresie opieki paliatywnej

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 4 godziny
  3 – 2 godziny
  4 – 2 godziny

 • 1.22. Farmakoterapia najczęstszych nowotworów przewodu pokarmowego: żołądka, trzustki, wątroby i jelita grubego

  Cel kursu: Pogłębienie wiedzy o możliwościach zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Czynniki genetyczne i środowiskowe sprzyjające występowaniu nowotworów przewodu pokarmowego.
  2. Profilaktyka i wczesne wykrywanie.
  3. Standardy farmakoterapii wyżej wymienionych chorób nowotworowych
  4. Leczenie chirurgiczne i nadzór pooperacyjny.
  5. Leczenie pooperacyjne: dieta, chemioterapia, leczenie biologiczne, psychoterapia, leczenie objawów: bóle, nudności, niedokrwistość, depresja – rola farmaceuty

  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta, farmakolog

  Proponowany czas zajęć: 6 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Wskazanie na czynniki etiologiczne i patogenetyczne, przekazanie informacji o możliwości zapobiegania i o możliwościach rozpoznania tych nowotworów we wczesnej, wyleczalnej fazie choroby, umiejętność rozpoznawania przez farmaceutę objawów alarmowych.

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy prezentowanej w czasie kursu.
  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas ma realizację poszczególnych zagadnień:
  1. – 1 godzina
  2. – 2 godziny
  3. – 1 godzina
  4. – 1 godzina
  5. – 1 godzina

 • 1.23. Hormonalna terapia zastępcza

  Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy z zakresu regulacji hormonalnej, antykoncepcji i hormonalnej terapii zastępczej.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Mechanizmy regulacji hormonalnej, zmiany stężeń hormonów zależnie od fazy cyklu oraz patofizjologia w obrębie żeńskich hormonów płciowych.
  2. Różne formy antykoncepcji hormonalnej, wady i zalety hormonalnej antykoncepcji, wskazania, przeciwwskazania i powikłania podczas stosowania hormonów w antykoncepcji oraz dostępne preparaty. Interakcje doustnych środków antykoncepcyjnych z lekami.
  3. Hormonalna terapia zastępcza (HTZ): wskazania oraz ryzyko związane z jej stosowaniem.
  4. Hormonoterapia w leczeniu nowotworów
  5. Monitorowanie poziomów hormonów w trakcie stosowania terapii hormonalnej

  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny

  Proponowany czas zajęć: 7 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe: Umiejętność przekazywania informacji o działaniu hormonów i środków antykoncepcyjnych pacjentom. Znajomość działań niepożądanych i ryzyka związanego ze stosowaniem HTZ.

  Forma sprawdzianu: Testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 2 godziny
  3 – 1 godzina
  4 – 1 godzina
  5 – 1 godzina

 • 1.24. Andropauza

  Cel kursu: Uaktualnienie wiedzy na temat przyczyn, objawów, diagnozy, profilaktyki i leczenia andropauzy oraz zaburzeń erekcji, łagodnego i złośliwego przerostu prostaty oraz łysienia.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Etiopatologia, częstość występowania, diagnozowanie, objawy andropauzy

  • neurohormonalna kontrola czynności męskiego układu rozrodczego
  • zmiany wydzielania hormonów odgrywających rolę w andropauzie
  • możliwe następstwa somatyczne, metaboliczne, psychiczne oraz wynikające z procesu starzenia się zmiany w jądrach, sterczu i krtani

  2. Leczenie bezpłodności i zaburzeń erekcji
  3. Łagodny rozrost gruczołu krokowego – profilaktyka i leczenie
  4. Rak jądra i gruczołu krokowego
  5. Afrodyzjaki, feromony i fitoestrogeny w andropauzie
  6. Łysienie androgenowe u mężczyzn

  Wykładowcy: lekarz, farmakolog, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 8 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Poznanie etiopatogenezy, skutków i objawów androgenezy
  • Poznanie możliwości profilaktyki, farmakoterapii i metod alternatywnych stosowanych w leczeniu andropauzy
  • Umiejętność doradzania pacjentom wyboru preparatów i leków sprzedawanych bez recepty (OTC).

  Forma sprawdzianu: sprawdzian testowy

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godzina
  2 – 1 godzina
  3 – 1 godzina
  4 – 1 godzina
  5 – 2 godzina
  6 – 1 godzina

 • 1.25. Postępy w farmakoterapii chorób alergicznych

  Cel kursu: Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie farmakoterapii chorób alergicznych.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Epidemiologia i etiopatogeneza chorób alergicznych (skóra, oko, układ oddechowy i pokarmowy);

  • zasady diagnostyki alergii,
  • czynniki ryzyka,
  • alergeny.

  2. Ogólne zasady farmakoterapii chorób alergicznych;

  • leczenie objawowe,
  • swoista immunoterapia,

  3. Choroby alergiczne skóry i ich leczenie.
  4. Alergiczny nieżyt nosa i jego leczenie.
  5. Strategie leczenia astmy oskrzelowej i stanu astmatycznego.
  6. Alergie pokarmowe.
  7. Opieka farmaceutyczna nad pacjentami z chorobami alergicznymi.

  Wykładowcy: lekarz, farmakolog, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 8 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:
  Oczekuje się, że po odbyciu kursu farmaceuta będzie umiał:

  • scharakteryzować aspekty etiopatogenetyczne chorób alergicznych, ich objawy, leczenie, powikłania i konsekwencje indywidualne i społeczne,
  • nawiązać kontakt z pacjentem, zebrać informacje o pacjencie, jego chorobie, stosowanych lekach i zinterpretować uzyskane informacje,
  • udzielić pacjentowi wyczerpujących informacji na temat wydawanych leków,
  • ustalić cel terapii,
  • opracować plan monitorowania leczenia astmy oskrzelowej,
  • wdrożyć plan monitorowania leczenia astmy i innych chorób alergicznych,
  • rozpoznać aktualnie występujący problem lekowy i go rozwiązać.
  • udzielać informacji o ogólnych zasadach żywienia w chorobach alergicznych,
  • udzielać informacji o urządzeniach pomiarowych i dozujących leki,
  • ocenić jakość życia pacjenta,
  • ocenić koszty leczenia,
  • doradzać leki z grupy OTC,
  • opracować edukacyjne programy profilaktyczne i terapeutyczne.
  • organizować i kierować samokształceniem farmaceutów w zakresie opieki farmaceutycznej nad chorym na astmę oskrzelową i inne choroby alergiczne.

  Forma sprawdzianu: testowy sprawdzian wiedzy będącej przedmiotem kursu.

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 1 godzina
  2 – 1 godzina
  3 – 1 godzina
  4 – 1 godzina
  5 – 1 godzina
  6 – 2 godziny
  7 – 1 godzina

 • 1.26. Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie

  Cel kursu: Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chorób wywołanych przez stosowane leki, ze szczególnym uwzględnieniem leków stosowanych w terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu krwionośnego, zaburzeń metabolicznych oraz antybiotykoterapii i chemioterapii.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1. Epidemiologia chorób polekowych, czynniki farmakokinetyczne i farmakodynamiczne odpowiedzialne za choroby polekowe
  2. Alergie polekowe i pseudoalergie – zapobieganie, diagnostyka i leczenie
  3. Polekowe choroby układu oddechowego

  • Astma poaspirynowa i skurcz oskrzeli
  • Kaszel
  • Zwłóknienie płuc

  4. Polekowe choroby psychiatryczne i neurologiczne – wykrywanie, zapobieganie i leczenie

  • Otępienie
  • Depresje i psychozy
  • Akatyzja i zespół pozapiramidowy
  • Niedokrwienny udar polekowy

  5. Polekowe choroby naczyniowo-sercowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie

  • Arytmie
  • Niedotlenienie mięśnia sercowego i zawał
  • Nadciśnienie – zapobieganie, wykrywanie
  • Niewydolność mięśnia sercowego

  6. Polekowe choroby układu pokarmowego – zapobieganie, wykrywanie i leczenie

  • Krwawienia i choroba wrzodowa po NLPZ
  • Poantybiotykowy zespół złego wchłaniania
  • Uszkodzenia wątroby
  • Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy
  • Nudności, wymioty i bóle brzucha po chemioterapii – zapobieganie i leczenie
  • Anoreksja

  7. Hematologiczne choroby polekowe

  • Trombocytopenia, neutropenia i agranulocytoza
  • Choroby zakrzepowo-zatorowe
  • Anemia

  8 . Polekowe zaburzenia metaboliczne

  • Cukrzyca – zapobieganie, leczenie
  • Osteopenia i osteoporoza – zapobieganie leczenie

  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta

  Proponowany czas zajęć: 13 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Poznanie czynników ryzyka, etiopatogenezy, obrazu klinicznego, bliskich i odległych skutków działania niepożądanego leków
  • Poznanie zasad, które powinny być przestrzegane przez pacjentów stosujących leki
  • Rola profilaktyki w chorobach polekowych
  • Umiejętność doradzania pacjentom wyboru preparatów i leków sprzedawanych bez recepty (OTC).

  Forma sprawdzianu: sprawdzian testowy

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 2 godziny
  2 – 2 godziny
  3 – 1 godzina
  4 – 2 godzina
  5 – 2 godzina
  6 – 2 godzina
  7 – 1 godzina
  8 – 1 godzina

 • 1.27. Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego

  Cel kursu: Uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:

  1.Monitorowanie działań niepożądanych leków:

  • przyczyny występowania działań niepożądanych leków, metody ich monitorowania, działania niepożądane wybranych grup leków (działających na układ krążenia, przeciwnowotworowych, przeciwbakteryjnych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, przeciwpadaczkowych), sposoby zapobiegania działaniom niepożądanym leków.
  • Umiejętność monitorowania działań niepożądanych leków.
  • Umiejętność przekazywania informacji o działaniach niepożądanych leków zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.

  2. Interakcje leków o znaczeniu klinicznym i zapobieganie ich niepożądanym następstwom.

  • Umiejętność przewidywania niepożądanych interakcji leków.
  • Umiejętność współpracy z lekarzami i personelem pielęgniarskim w celu wyboru skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii.

  3. Znaczenie farmakologii społecznej w optymalizacji farmakoterapii:

  • leki generyczne – wady i zalety, aspekty socjologiczne farmakoterapii – używanie i nadużywanie leków, problemy prawne farmakoterapii – narkomania, nikotynizm i ich skutki socjologiczno-zdrowotne, prewencja zdrowia w Polsce i na świecie

  Wykładowcy: farmakolog, farmaceuta, farmaceuta kliniczny

  Proponowany czas zajęć: 18 godzin

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • Umiejętność monitorowania działań niepożądanych leków.
  • Umiejętność przekazywania informacji o działaniach niepożądanych leków zarówno lekarzom, pielęgniarkom, jak i zainteresowanym chorym.
  • Umiejętność przewidywania niepożądanych interakcji leków.
  • Umiejętność współpracy z lekarzami i personelem pielęgniarskim w celu wyboru skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych zagadnień:
  1 – 12 godzin
  2 – 3 godziny
  3 – 3 godziny

 • 1.28. Farmakogenetyka. Metody zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego

  Cel kursu: Zapoznanie słuchaczy ze znaczeniem badań farmakogenetycznych, które zajmują się oceną wpływu czynników dziedzicznych na działanie leku w organizmie i przyczyniają się do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii.

  Zakres wiedzy będącej przedmiotem kursu:
  1. Farmakogenetyka – nowa dziedzina w farmakologii

  • Kierunki badań farmakogenetycznych
  • Polimorfizm genetyczny a efekt farmakodynamiczny
  • Fenotypowanie/genotypowanie
  • Wpływ badań farmakogenetycznych na skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii

  2. Polimorfizm acetylacji z udziałem NAT2

  • Allele NAT2 i ich mutacje
  • Wykrywanie alleli NAT2
  • Częstość występowania alleli NAT2 w różnych populacjach i grupach etnicznych

  3. Polimorfizm utleniania z udziałem CYP2D6

  • Rodzaje mutacji występujące w genie CYP2D6
  • Allele CYP2D6 i ich mutacje
  • Wykrywanie alleli CYP2D6
  • Częstość występowanie alleli CYP2D6 w różnych populacjach i grupach etnicznych

  4. Kliniczne znaczenie farmakogenetyki w psychiatrii

  • Genetycznie uwarunkowany metabolizm leków psychotropowych (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, neuroleptyki, pochodne benzodwuazepiny)
  • Polimorfizm utleniania
  • Polimiorfizm acetylacji

  5. Kliniczne znaczenie farmakogenetyki w chorobach układu krążenia

  • Genetycznie uwarunkowany metabolizm leków stosowanych w chorobach układu krążenia (leki adrenolityczne, leki przeciwarytmiczne)
  • Polimorfizm utleniania
  • Polimorfizm acetylacji

  6. Kliniczne znaczenie farmakogenetyki w innych chorobach o podłożu genetycznym

  • Polimorfizm acetylacji i oksydacji w chorobach dermatologicznych

  Wykładowcy: lekarz, farmaceuta, farmakolog

  Proponowany czas zajęć: 7 godz.

  Wiedza i umiejętności wynikowe:

  • umiejętność przekazywania informacji lekarzom, pielęgniarkom i zainteresowanym chorym o nieskuteczności farmakoterapii wynikającej z uwarunkowań genetycznych (osoby szybko metabolizujące leki);
  • umiejętność przekazywania informacji lekarzom, pielęgniarkom i zainteresowanym chorym o działaniach niepożądanych leków wynikających z uwarunkowań genetycznych (osoby wolno metabolizujące leki);
  • umiejętność współpracy z lekarzami i personelem pielęgniarskim w celu wyboru skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii;
  • umiejętność przekazywania informacji o znaczeniu określenia profilu farmakogenetycznego chorych (genotyp, fenotyp) w indywidualizacji terapii.

  Forma sprawdzianu: test

  Informacje dodatkowe:
  Proponowany czas na realizację poszczególnych tematów:
  Temat 1 – 1 godz.
  Temat 2 – 1 godz.
  Temat 3 – 1 godz.
  Temat 4 – 1,5 godz.
  Temat 5 – 1,5 godz.
  Temat 6 – 1 godz.