Kształcenie specjalizacyjne fizjoterapeutów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Art. 36 ust. 16 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2018.505) Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej listę staży kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji, które zawierają:

  1. Nazwę i siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1 albo w ust. 2 pkt 3, lub imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny;
  2. Termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo kursie specjalizacyjnym.

Zgodnie z Art. 36 ust.  17. w/w ustawy Podmioty, o których mowa w ust. 1, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych dla fizjoterapeutów (który znajduję się na stronie)

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych dla fizjoterapeutów (wersja 2019)

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa