Lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

 

Lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych – stan na dzień 16.06.2018  ( lista jednostek, w których mogą odbywać staże tylko osoby posiadające papierowe karty specjalizacji)

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA – 23.01.2020

EPIDEMIOLOGIA 23.01.2020

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

ZDROWIE PUBLICZNE – 23.01.2020