Kwestionariusz Oceny Kursu CMKP

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2015 roku,  CMKP wprowadziło nowy mechanizm przygotowania Kwestionariuszy Oceny Kursu.

Po zalogowaniu się do aplikacji i wpisaniu numeru kursu; przygotowany system uzupełni automatycznie za Państwa część pól. W Państwa gestii pozostanie zaś uzupełnienie imion i nazwisk wykładowców prowadzących zajęcia  oraz liczby godzin wykładów, wydrukowanie z PDF odpowiedniej ilości Kwestionariusza Oceny Kursu, rozdanie słuchaczom i odesłanie wypełnionych przez słuchaczy Kwestionariuszy do Zespołu ds. Analiz CMKP.

Odnośnik do aplikacji Generatora Kwestionariusza Oceny Kursu

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2017 roku edytowalna wersja Kwestionariusza została usunięta ze strony CMKP i w pełni zastąpiona aplikacją Generatora.