Lista podmiotów wydających karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Podmioty, którym powierzono zadania związane z wydawaniem kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

 • Dolnośląskie

  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

  pl. Powstańców Warszawy 1

 • Kujawsko-Pomorskie

  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

  ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

 • Lubelskie

  Lubelski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, Oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego i Doskonalenia Kadr Medycznych

  ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

  tel. 81-742-41-53

   

   

 • Lubuskie

  Lubuski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia 8:

  ul. Jagiellończyka 8 (pok. 1203), 66-400 Gorzów Wielkopolski

  tel./fax: 95-7115-310 lub 442

 • Łódzkie

  Wnioski o uzyskanie kart doskonalenia zawodowego należy składać osobiście w kancelarii urzędu lub przesłać na adres:

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi:

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

 • Małopolskie

  Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  ul. Basztowa  22, 31-156 Kraków

 • Mazowieckie

  Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

  pl. Bankowy 3/5, Warszawa

 • Opolskie

  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 • Podlaskie

  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

  ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

 • Podkarpackie

  Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Ratownictwa Medycznego:

  ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

  tel. 17-867-1237, fax. 17-867-1866

 • Pomorskie

  Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddział Ratownictwa Medycznego:

  ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

 • Śląskie

  Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

  ul. Jagiellońska 25, Katowice

 • Świętokrzyskie

  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

  al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

 • Warmińsko-Mazurskie

  Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie:

  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

 • Wielkopolskie

  Wydział Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

  al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

 • Zachodniopomorskie

  Wydział Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:

  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin