Załączniki do elektronicznego wniosku akredytacyjnego SMK

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy jednostki składające wnioski akredytacyjne o zamieszczanie porozumień na realizację staży kierunkowych poza jednostką oraz oświadczeń kierowników specjalizacji w formacie pdf. Porozumienie z jedną jednostką powinno być jednym plikiem zatytułowanym zgodnie z nazwą stażu, na który porozumienie zostało zawarte. Oświadczenie kierownika specjalizacji powinno być zatytułowane imieniem i nazwiskiem.

28 marca został zamieszczony nowy załącznik nr 1- Wariant 4  do elektronicznego wniosku akredytacyjnego o prowadzenie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej. Podmioty ubiegające się o akredytacje do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej proszone są o wstawienie tego wariantu we wniosku w SMK do załącznika 1 – Wariant 1, do momentu naniesienia stosownych zmian.

Do pobrania, wypełnienie i załączenia do wniosku SMK w postaci elektronicznej.

Załącznik 1 – Wariant 1 – do elektronicznego wniosku akredytacyjnego o prowadzenie specjalizacji w specjalności lekarskiej oprócz chorób wewnętrznych

Załącznik 1 – Wariant 2 – do elektronicznego wniosku akredytacyjnego o prowadzenie specjalizacji w chorobach wewnetrznych

Załącznik 1 – Wariant 3 – do elektronicznego wniosku akredytacyjnego o prowadzenie specjalizacji w specjalności lekarsko-dentystycznej

Załącznik 1 – Wariant 4 – do elektronicznego wniosku akredytacyjnego o prowadzenie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej

Uwaga:

Załącznik  1 – Wariant 4 dotyczy jednej komórki organizacyjnej, w której prowadzone będzie szkolenie specjalizacyjne. Jeśli jednostka występuje o akredytację dla kilku komórek w jednym wniosku, załącznik nr 1 wariant 4 musi być wypełniony dla każdej z nich.  

Wzór oświadczenia do właściwego Wojewody o spełnianiu warunków do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego