Programy specjalizacji dla jednostek akredytowanych

Jednostka ubiegająca się o akredytacje składa wniosek na podstawową wersję programu specjalizacji.

Specjalizacje lekarskie

Specjalizacje lekarsko-dentystyczne