Instrukcja zakładania konta w SMK

Poniższa instrukcja zakładania konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych została przygotowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i jest przeznaczona dla Zespołów Ekspertów ds. Akredytacji.

Podręcznik użytkownika – role Komisji Akredytacyjnej

Aktualna instrukcja zakładania konta w SMK dla jednostek szkolących dostępna jest na stronie projektu: https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/

UWAGA!!!
Składając wniosek o rolę w systemie SMK prosimy o podpisywanie go za pośrednictwem e-PUAP. Wnioski papierowe będą odrzucane ze względu na brak możliwości weryfikacji danych przez pracowników CMKP.

W przypadku pytań mogą Państwo kontaktować się z infolinią CSiOZ pod numerem telefonu 22-5970-921 czynną w godzinach 9:00 – 15:00 lub drogą elektroniczną pod adresem: smk-serwis@ezdrowie.gov.pl