Instrukcja użytkownika – wnioskowanie o rozpoczęcie specjalizacji

Poniższa instrukcja wnioskowania o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych została przygotowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Podręcznik użytkownika – wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

Podręcznik jest również dostępny na stronie projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia :  https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/