Kierownik Rehabilitacji

Konkurs na Kierownika Rehabilitacji

Czytaj więcej

Adiunkt w Klinice Geriatrii

Konkurs na stanowisko adiunkta

Czytaj więcej

Kierownik Kliniki Kardiologii

Konkurs na Kierownika Kliniki Kardiologii

Czytaj więcej

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego

Konkurs na Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego

Czytaj więcej

Kierownik Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii

Konkurs na Kierownika Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii

Czytaj więcej

Kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej

Konkurs na Kierownika Zakładu Fizjologii Klinicznej

Czytaj więcej

Kierownik Kliniki Neonatologii

Konkurs na Kierownika Kliniki Neonatologii

Czytaj więcej

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Konkurs na Kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Czytaj więcej

Kierownik Kliniki Okulistyki

Konkurs na Kierownika Kliniki Okulistyki

Czytaj więcej

Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Konkurs na Kierownika I Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Czytaj więcej