Call for Evaluators – Zaproszenie do odpłatnej oceny wniosków w programie H2020

Szanowni Państwo, Przesyłam poniżej zaproszenie skierowane do ekspertów, którzy chcieliby się podjąć odpłatnej oceny wniosków, nadsyłanych przez postdoców (5 stron łącznie z cv) w ramach projektu typu Marie Sklodowska-Curie COFUND w Programie H2020 realizowanego przez Charles III University of Madrid. […]

Czytaj więcej

Konkurs NCBR – Szybka Ścieżka

NCBR ogłosiło, w ramach Programiu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka Ścieżka. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw i konsorcjów naukowo-przemysłowych. Tematem są badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia […]

Czytaj więcej

II międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EJP RD

Do 18.02.2020 r. trwa nabór wniosków II międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich. Research proposals must cover at least one […]

Czytaj więcej

NCBiR: Konkurs TANGO 4

Do 31 stycznia 2020 r. można składać wnioski w konkursie TANGO 4 – Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)  ogłaszają konkurs TANGO 4. Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych […]

Czytaj więcej

NCBiR: 4 konkurs w ramach współpracy Polska-Turcja

Od 17.01.2020 r. do 18.03.2020 r. otwarty zostanie 4 konkurs w ramach współpracy Polska-Turcja. Zakres konkursu obejmuje tematy tj. ICT – Information and Communication Technologies, Health. Maksymalna kwota dofinansowania polskiego partnera może wynieść 850 000 PLN. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na […]

Czytaj więcej

NCN – aktualnie otwarte konkursy

SONATINA 4 – Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Dla kierownika projektu badawczego musi […]

Czytaj więcej

Opus 17, Preludium 17 – są wyniki konkursów!

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu grantu badawczego dr hab. J. Dobruchowi, prof. CMKP na kwotę 1 793 319, 00 PLN (konkurs OPUS 17). Tytuł projektu: „Ocena mikrobiomu pęcherza i zmian molekularnych w poszukiwaniu zależnego od płci podłoża różnic klinicznych w przebiegu […]

Czytaj więcej

Program BioLAB

Program BioLAB to program pozwalający studentom nauk biologiczno-chemicznych na odbycie rocznego stażu w laboratorium znajdującego się w jednej z czterech instytucji w USA (University of Virginia, University of Chicago, University of Texas, Oklahoma Medical Research Foundation). Program BioLAB to przede […]

Czytaj więcej

Konkurs na centra referencyjne EIP Aktywnego i Zdrowego Starzenia

W związku z małym udziałem ośrodków z kilku krajów europejskich (w tym z Polski) konkursem na centra referencyjne Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa dla Aktywnego i Zdrowego Starzenia, otwarty został konkurs „rozszerzony” – skierowany szczególnie m.in. do nas (Polska), dając kolejną możliwość […]

Czytaj więcej

Dni informacyjne i spotkania brokerskie H2020

Szanowni Państwo, Zachęcam do zapoznania się z załączoną listą dni informacyjnych i spotkań brokerskich dotyczących konkursów na lata 2019-2020 w programie Horyzont 2020. dni_informacyjne_H2020

Czytaj więcej